Kontakt

Siedziba firmy

ul. Kościuszki 3 A,
47-110 Kolonowskie

 

tel.: +48 77 461 17 03

Rada Nadzorcza

Jerzy Bernhard
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Mazurek
Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Jarząbek
Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd

Marek Bagiński
Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny

Aleksander Grabowski
Członek Zarządu/Dyrektor Produkcji

Biuro Zarządu i Personelu

Weronika Kubik
Specjalista Biura Zarządu i Kadr

tel.: +48 77 461 17 03
kom./mobile: +48 538 237 880
e-mail:

Żaneta Mazurek
Specjalista Biura Zarządu i Kadr

tel.: +48 77 461 17 03
kom./mobile: +48 600 223 271
e-mail: 

Dział Handlu i Marketingu

Sprzedaż Eksportowa

Katarzyna Konował
Dyrektor Handlu i Marketingu

kom./mobile: +48 608 572 972
e-mail:

Justyna Piłko
Specjalista Handlu Zagranicznego

kom./mobile +48 735 200 026
e-mail:

Sprzedaż Krajowa

Mateusz Stachowski
Kierownik Działu Sprzedaży

kom./mobile: +48 539 971 463
e-mail:

Krystian Kowalski
Specjalista Ofertowania i Umów

kom./mobile: +48 538 239 213
e-mail: 

Dział Produkcji

Henryk Mocny
Kierownik Produkcji

kom./mobile: +48 692 428 267
e-mail:

Przygotowanie Produkcji/Biuro Mistrzów

kom./mobile: +48 608 380 591
e-mail:

Michał Górka
Główny Technolog

kom./mobile: +48 784 541 942
e-mail:

Łukasz Dyla
Główny Spawalnik

kom./mobile: +48 539 920 737
e-mail:

Dział Jakości

Krzysztof Miemiec
Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

kom./mobile: +48 795 152 334
e-mail:

Realizacje Budów

Piotr Niewiem
Kierownik Budów

kom./mobile: +48 795 117 386
e-mail:

Piotr Wojtakowski
Kierownik Robót Budowlanych

kom./mobile: +48 501 088 744
e-mail:

Dział Księgowości

Marzena Wybraniec
Zastępca Głównego Księgowego

kom./mobile: +48 606 274 221
e-mail:

Dział Gospodarki Materiałowej i Logistyki

Sławomir Mikołajczyk
Specjalista Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia

kom./mobile: +48 662 714 101
e-mail:

Piotr Leja
Specjalista ds. Logistyki i Zaopatrzenia

kom./mobile: +48 538 899 818 
e-mail:

KOLB Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 3A
47-110 Kolonowskie woj. opolskie

tel. +48 77 461 17 03

e-mail: