Dotacje UE

KOLB Sp. z o. o.
jest liderem w projekcie pn.:

„Opracowanie innowacji procesowych w zakresie przygotowania i łączenia wielkogabarytowych elementów stalowych na potrzeby branży konstrukcji stalowych”

Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą IZOSTAL Spółka akcyjna.

Celem projektu Opracowanie innowacji procesowych - znacząco ulepszonych procesów produkcyjnych, związanych z przygotowaniem wielkogabarytowych elementów stalowych oraz ich zrobotyzowane spawanie -dla precyzyjnie wykonanych układnic - wykorzystywanych w systemach logistycznych magazynów wysokiego składowania.

Efektem projektu będą innowacje procesowe - znacząco ulepszone procesy produkcyjne, związane
z odpowiednim przygotowaniem wielkogabarytowych elementów stalowych a także ich zrobotyzowane spawanie, umożliwiające wykonanie konstrukcji wsporczych - precyzyjnie wykonanych układnic - wykorzystywanych w systemach logistycznych magazynów wysokiego składowania.

Wartość całego projektu: 12 437 702,49 PLN
Wartość całego dofinansowania projektu: 4 975 081,00 PLN
w tym część dotycząca firmy KOLB Sp. z o. o.:
Wartość projektu: 4 272 975,64 PLN
Dofinansowanie: 1 709 190,25 PLN